Terenowy oddział dla krwiodawców z Siedlec

Terenowy oddział dla krwiodawców z Siedlec

24 sierpnia 2021 r. Miasto Siedlce na prawach powiatu sprzedało na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (RCKiK) nieruchomość oznaczoną jako działka nr 19/26 w obrębie 35 o powierzchni 0,1300 ha, położoną w Siedlcach przy ul. Gospodarczej.

RCKiK wystąpiło do Prezydenta Miasta Siedlce z wnioskiem o pomoc w zorganizowaniu nowoczesnego Terenowego Oddziału dedykowanego Krwiodawcom z Siedlec i okolic poprzez umożliwienie nabycia na preferencyjnych warunkach działki na terenie miasta Siedlce przeznaczonej na budowę wymienionego przedsięwzięcia. Z przedstawionych przez Prezydenta Miasta Siedlce propozycji lokalizacji wnioskodawcy najbardziej odpowiadała nieruchomość przy ul. Gospodarczej. Po wydzieleniu działki spełniającej wymogi RCKiK Prezydent Miasta Siedlce wystąpił do Rady Miasta Siedlce z inicjatywą uchwałodawczą. W Uchwale Nr XXXVII/396/2021 z dnia 24.06.2021r. Rada Miasta Siedlce, wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 19/26 powierzchni 0,1300 ha, położonejw Siedlcach przy ul. Gospodarczej w obrębie 35 oraz na udzielenie bonifikaty w wysokości 25% od ceny sprzedaży. RCKiK nabyło przedmiotową nieruchomość za cenę 368.000,00 zł brutto po uwzględnieniu udzielonej bonifikaty. Z uwagi na udzielenie bonifikaty nabywca nieruchomości ustanowił nieodpłatnie na nabytej działce na rzecz Miasta Siedlce na prawach powiatu hipotekę do kwoty 200 000,00 zł w celu zabezpieczenia przyszłej wierzytelności pieniężnej Miasta Siedlce (kwota udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji), wynikającej z przewidzianego w przepisach art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami obowiązku zwrotu udzielonej przy zakupie bonifikaty, po jej waloryzacji. Umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego podpisali: ze strony nabywcy Pan Dariusz Piotrowski – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie oraz Pan Andrzej Sitnik – Prezydent Miasta Siedlce.

Źródło: Urząd Miejski w Siedlcach

Previous Bieg Jacka 2021
Next Informacja o cenach biletów i karnetów na pływalni w SP 8

Może to Ci się spodoba

Nagrody Komendanta Głównego Policji dla wyróżniających się policjantów w Małopolsce

22 lutego br. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Tomasz Miłkowski, wraz z Wojewodą Małopolskim panem Józefem Pilchem, wręczył przyznane przez Komendanta Głównego Policji, nagrody wyróżniającym się policjantom garnizonu

“Ośmiu Wspaniałych”

10 maja w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbyło się uroczyste podsumowanie XXVIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych Miasta Siedlce. W obecności m.in. Prezydenta Miasta Siedlce, radnych

Szkolenie w zakresie komunikacji z osobami niesłyszącymi

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się szkolenie (02.03.2017r.) z zakresu komunikowania się z osobami niesłyszącymi, poprowadzone przez p. Monikę Folwarczną oraz p. Adama Janulka, przedstawicieli Fundacji PL –

Działania Policji drogowej „BUS” i „TRUCK”

W czwartek 16 lutego 2017r. małopolska Policja drogowa na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych. Szczególna uwaga zwracana była na sposób wykonywania zorganizowanego

Szkolenie w ramach projektu „Nie zgub mnie”

23 lipca 2021 roku w sali 53 Urzędu Miasta Siedlce odbyło się pierwsze z serii zaplanowanych szkoleń w ramach projektu „Nie zgub mnie”. Spotkanie zainaugurowane zostało przez partnerów kampanii: Roberta

Patriotyczny ogród przy bibliotece

10 listopada br. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zorganizowała happening pn. „Patriotyczny Ogród”. Dzieci z siedleckich przedszkoli, szkół oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z naszego miasta przyszli ze swoimi kwiatkami, aby

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź